Tarihi Camiler

Bursa Şehit Murad Han Gazi Camii
Tarihi Camiler

Bursa Şehit Murad Han Gazi Camii

Bursa’da zengin çağrışımlara kapı aralayan bir kelime vardır: Hüdavendigâr… “Bey”, “Hükümdar” anlamına gelen bu kelime, kuruluş ve ilk atılım çağı…

Devamı +
Bursa Muradiye Camii
Tarihi Camiler

Bursa Muradiye Camii

Manisa, medeniyet tarihimize altın sayfalar hediye eden şehirlerimizden birisidir. 1313’te Saruhan Bey tarafından Doğu Roma İmparatorluğundan teslim alınan şehir, fethin…

Devamı +
Bitlis Ulu Camii
Tarihi Camiler

Bitlis Ulu Camii

Vadideki Güzel Şehir… Bu adlandırma Anadolu’nun güzide şehri Bitlis için kullanılıyor. Birkaç sebebi olmalı: Güzel ve büyük bir vadi içinde,…

Devamı +
Bilecik Orhan Gazi Camii
Tarihi Camiler

Bilecik Orhan Gazi Camii

Şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, “Bilecik’le (Destanlar Burcu, s. 15-16) adlı şiirinde beldeyi destani duygularla anlatır. Bilecik ve çevresiyle ilgili benzeri…

Devamı +
Hacı Bayram Veli Camii
Tarihi Camiler

Ankara Hacı Bayram Camii

Caminin mimarî özellikle incelenirken, 1940-1941 onarımından önceki durumu esas alınmalıdır. Duvarın alt kesimi moloz taş, üst kesimi ahşap hatılı tuğla…

Devamı +
Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Camii
Tarihi Camiler

Ankara Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Camii

Medeniyet coğrafyamız içinde yer alışı 1073’le başlayan Ankara, o ilk kavuşma dönemini hatırlatan İslam yapılarını asırlardır bağrında taşımaktadır, iç Kale’deki…

Devamı +
Afyon Ulu Cami
Tarihi Camiler

Afyon Ulu Cami

İnşa kitabesine sahip olmamasına rağmen, Afyon Ulu Camii’nin yapılışı ve gelişimi ilgili bilgileri bünyesinde bulunan kitabelerden öğrenebiliyoruz. Bunlar arasında, mihrap…

Devamı +