Adak Kurbanı Nedir? Kurban Etini Kimler Yiyebilir?

Adak Kurbanı Nedir? Kurban Etini Kimler Yiyebilir?

Adak Kurbanı

Adak kelimesi fıkıh açısından, yükümlülüğü olmamasına rağmen bir şeyi ibadet türünden kendisi için vacip kabul ederek bu ibadeti icra etmesi anlamına gelir. Daha açık ifade etmek gerekirse; bir bireyin, sorumlu olmamasına rağmen farz ya da vacip bir ibadeti yapma konusunda Allah’a (C.C.) söz vermesi ve o ibadeti kendi açısından bir borç kılmasıdır.

Adak Kurbanı Nedir?

Adaklık kurban ise bu farz veya vacip olmadığı halde yapılacağına dair Allah’a söz verilen ibadetin, kurban kesmek cinsinden tercih edilmesi anlamına gelir.

Adaklık kurban kesme konusundaki hüküm ise; “kurban adayan bir kimsenin o kurbanı kesmesi vaciptir” şeklindedir. Şayet kişi bu adağı yaparken, bir şart veya isteğin gerçekleşmesine bağlı tuttuysa o zaman bu şart veya istek gerçekleşirse adak kurbanını kesmesi gerekir.

Adak Kurbanının Etinden Kimler Yiyebilir?

Adak olarak kesilen kurbanın etinden, adağı icra eden kişinin kendisinin, eşinin, annesi ile babasının, nineleri ile dedelerinin ve çocukları ile torunlarının yemesi caiz değildir. Bunların dışında olup fakirlik yaşayan insanlar adak kurbanının etini yiyebilirler.

Düğün, şenlik veya toplantı türünden ekinliklerde adak kurbanının eti ikram etmek de caiz değildir. Zira bu etkinliklerde, fakir insanlar olabilir fakat zengin insanların da olması pek tabidir.

Zira bu etkinliklerde bulunan zengin kimselerin veya daha yukarıda yiyemeyeceğini belirttiğimiz kişilerden herhangilerinin adak kurbanının etini yemesi durumunda, yenilen miktarın tespit edilip bu miktar bedelince fakir fukaraya tasadduk edilmesi gerekmektedir.

Adak Kurbanı Ne Niteliklerde Olmalıdır?

Tıpkı kurbanlık hayvanlarda arandığı gibi adak kurbanında da bazı nitelikler aranmaktadır. Bu nitelikler ise;

1 yaşını doldurmuş koyun ya da keçi, 2 yaşını doldurmuş sığır ya da manda ve 5 yaşını doldurmuş deve adak olarak kurban edilebilir. Bununla beraber 1 yaşını doldurmuş kadar gösterişli olması durumunda 6 aylık koyun da adak olarak kurban edilebilir.

Ancak ve ancak, sağlığı yerinde, besili ve uzuvları tam olan hayvanlar adak olarak kurban edilebilir. Bunların dışında olup, yemini bulamayacak kadar şaşı olmayan, boynuzu doğuştan olmayan, hafif hastalığı veya topallığı olan, kulaklarından biri delinmiş veya yırtılmış olan hayvanlar da adak olarak kurban edilebilir.

Adak Kurbanının Ne Zaman Kesilmesi Gerekir?

Adak olarak kurban kesmeyi bir şart veya isteğin gerçekleşmesine bağlı olarak söz veren kişi, şart veya isteği gerçekleştiği andan itibaren ilk fırsatta adağını yerine getirmelidir. Şart veya isteğe bağlı kılınmayan adak kurbanları ise herhangi bir zamanda kesilebilir yalnız makbul olanı yine ilk fırsatta icra etmektir.

Adak Adayan Kişi Sadece Söz Verdiği Hayvanı Mı Kurban Edebilir?

Bir kimse koç kurban etmeyi adamışsa şayet aynı cins ve türden olan koyun veya keçiyi de kurban edebilir. Bununla birlikte ibadet amaçlı kurban edilecek olan bir sığıra da hissedar olabilir.

Bir kimse sığır kurban etmeyi adamış ise şayet, koyun, keçi veya koç türünden hayvanları adak olarak kurban edemez. Tür veya cins belirtmeksizin “bir tane kurban kesmeye adak ettim” diyen bir kimse ise, adak kurbanı olabilecek nitelikteki herhangi bir hayvanı, fark olmaksızın kurban edebilir.

Kurban Adağı Olan Kimse adağından Vazgeçebilir Mi?

Bir kimsenin kurban dağından vazgeçmesi, yükümlülüğü o kişinin üzerinden kaldırmaz. Ancak kişinin maddi imkanı el vermiyorsa imkanı olana kadar kesmeyebilir fakat imkan bulduğunda adağını yerine getirmesi gerekmektedir.

Şayet kişi, bir istek veya şarta bağlı adakta bulunduysa, istek veya şartı gerçekleşmezse kişi üzerinde adağın yükümlülüğü olmaz.

YORUM YAP