Umre Nedir?

Umre Nedir?

Umre Nedir?

Ziyaret etmek anlamına gelen umre; Müslüman kimselerin Kabe’yi ziyaret etmesi olarak ifade edilebilir. Hacca benzeyen bir ziyaret biçimi olan umrede, Hac gibi Zilhicce ayında olması gibi bir şartı yoktur. Umre, Hac zamanı hariç, herhangi bir zamanda yapılan ibadet amaçlı bir ziyaret olarak ifade edilebilir.

Daha açıklayıcı bir tanım yapmak gerekirse şayet; umre, bir zamana bağlı olmadan, ihram giyerek Kabe’yi tavaf etmek, Safa ve Merve arasında yapılan say icra etmek ve sonrasında tıraş olunup ihramı çıkarmak suretiyle yapılan ibadettir. Küçük Hac olarak da ifade edilen umre farz değil, bir sünnettir ve belli bir zaman diliminde yapmak gibi şartı bulunmamaktadır.

Umre ibadetinin Hacdan farkları ise; bir zamana bağlı olarak yapılmaması, kurban kesme, Arafat ile Müzdelize vakfesi ve şeytan taşlama gibi görevlerin bulunmamasıdır. Bu yüzdendir ki Hacca “büyük hac” yani “hacc-ı ekber”, umreye ise “küçük hac” yani “hacc-ı asgar” denilmektedir. Hatta Hacc yapanlara “hacı” denirken umre yapanlara “mutemir” yani “yarı hacı” denilmektedir.

Umrenin Hükmü Nedir?

Müslümanların ömürlerinde bir kez de olsa umre ibadeti yapması Hanefi ve Maliki mezheplerinde müekked sünnet, Şafii ve Hanbeli mezheplerinde ise farzdır.

Hanefi mezhebinden olan bazı alimlerce, umre ibadetinin, fıtır sadakası, kurban ve vitir namazı gibi bir vacip olduğu görüşünü ileri sürülmektedir.

Umre Nasıl Yapılır?

Umre ibadetini ifa ederken; niyet ve telbiye ile ihram giyilir. İhram, yalnızca umre ibadeti yapılmakta olduğu zaman zarfında giyilen kıyafete denir. İbadet haricinde ki zamanlarda normal kıyafetler giyilebilmektedir. Erkeklerde bu kıyafet iki parçadan oluşur ve ayaklara da terlik giyilir.

Hacer-i Esved’in köşesinden başlanarak Kabe etrafında yedi kez dönmek suretiyle ise Kabe’yi tavaf etmek değimiz ibadet icra edilir. Umre ibadeti süresince yapılmasının yanı sıra, isteğe bağlı olarak umre ibadetinin dışında da istendiği zaman Kabe tavafı yapılabilir. Tavaf tamamlandıktan sonra iki rekatlık Tavaf Namazı ifa edilir.

Safa Tepesi’nden başlanarak Merve Tepesi’ne kadar dört gidiş ve üç dönüş olacak şekilde Safa ile Merve arasında say ifa edilir.

Sonrasında ise; erkekler, saçlarının en az 1 cm olacak şekilde uçlardan keserler veya saçlarını tamamen tıraş ederler. Kadınlar ise saçlarının ucundan bir miktar kısaltırlar ve ihram çıkarılır.

Umre Ne Zaman Yapılır?

Hacc sadece hac aylarında yapılırken umre için bu şekilde belirlenmiş bir zaman dilimi bulunmamakta. Sadece arife bayram günleri yani teşrik tekbirlerinin zikredildiği beş günün haricinde her vakit umre yapılabilir.

Fakat her ibadetin sıradan zamanlarda yapılması ve Ramazan ayında yapılmasında fark olduğu gibi umre ibadetinin de Ramazan ayında yapılması çok daha faziletlidir. Hatta Efendimiz (S.A.V.) Ramazan ayında yapılan umrenin hacca denk olacağına işaret etmiştir.

Umrenin Farzları Nelerdir?

Umre ibadetinin iki tane farzı bulunmaktadır. Bu farzlardan biri olan ihram şart olup, umrenin diğer farzı olan tavaf ise rükündür. Sa’y ile tıraş sonrası ihram çıkarmak ise umrenin vacipleridir. Tıpkı Hac da ömürde 1 defa yapmak farz olduğu gibi umrede de ömürde 1 defa yapmak sünnettir.

Umrenin Faziletleri

Umre yapan Müslüman, Allah’ın (C.C.) vermiş olduğu sağlık ve zenginlik gibi dünya nimetleri için şükür ifasını yerine getirir. Umre, günahların affına bir sebeptir. Her renkten ve ırktan insanların aynı kıyafetleri giyip bir arada aynı ibadetleri yapması, kimsenin kimseden üstün olmadığı anlayışını idrake yardımcı olur. Ayrıca umre ibadeti sayesinde dünya Müslümanları birbirini tanır, yakınlaşır, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını ziyadesiyle pekiştirir.

YORUM YAP